+=

Gemeentezaken

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Vind hier meer informatie over de gemeentelijke organisatie.