AAA

Clubs & verenigingen

Ontspanning of inspanning?! Met meer dan 80 inclusieve verenigingen voor zowel sportieve als ontspannende activiteiten is er voor iedereen een activiteit te vinden.

Voor een overzicht van alle sporten, sportverenigingen en sportlocaties in Weert is een kijkje op de pagina Weert in Beweging de moeite waard. Dit is een platform dat zich inzet voor gezondheid en beweging.

Wist je dat de gemeente Weert zich extra inzetten voor topsporters en talenten en voor topsportorganisaties en -evenementen. Bijvoorbeeld voor geschikte accommodaties. Voor de sporten volleybal, basketbal en handboogschieten zijn er regionale talentcentra gevestigd in Weert.

Basketball Academie Limburg en dartvereniging The Fanatics komen allebei uit in de hoogste landelijke competitie. Daarom zijn de drie voortgezet onderwijs scholen uit Weert erkend als Topsport Talentschool. Op een Topsport Talentschool krijgen leerlingen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren. Op dit moment worden zo’n 85 sporttalenten begeleid in hun studie en sportcarrière.

We doen het samen

Vind je het lastig om een goede vereniging of club te vinden die bij je past? Gaat het soms niet zo gemakkelijk om sociaal contact te maken bij een club? Of weet je niet zo goed waar je interesses liggen? Dan is Punt Welzijn er voor je! Punt Welzijn is een dienstverlenende welzijnsorganisatie en richt zich op kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilligers (organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in gemeente Weert. Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Met zijn allen kunnen we er een prettige samenleving van maken. Ze geloven dat je samen het verschil kan maken. Samen krijg je meer dingen voor elkaar. Samen is leuker. Punt Welzijn stimuleert mensen om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk. We werken aan bestendige veranderingen voor nu en later.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Punt Welzijn.

Bal Basketbal Academy Limburg

Basketbal Academie Limburg (BAL) staat voor het opleiden van talent en biedt jonge basketbalspelers en speelsters de kans om het maximale uit hun talent te halen. Basketbal Academie Limburg heeft hiervoor full time trainers in dienst, eigen health- en conditietrainers en een fysio. Bovendien kan BAL, indien nodig, woonruimte aanbieden. Basketbal Academie Limburg werkt samen met de LVO scholen in Weert zodat spelers en speelsters tijdens hun basketbalopleiding ook een diploma halen op VMBO, HAVO, Atheneum of Gymnasiumniveau.

Spelers en speelsters bij Basketbal Academie Limburg trainen gemiddeld 8 keer per week, de teams komen uit in de hoogste jeugdcompetities in Nederland en nemen elk seizoen deel aan 1 of 2 internationale toernooien. Toetreden tot de Basketbal Academie Limburg kan vanaf 13 jaar en de enige eis die we stellen is dat je super gemotiveerd bent en fysiek en mentaal de trainingsarbeid kan leveren die de trainers elke dag van je vragen. Wil je meer weten, neem contact op met Koen van Gerwen of via mail naar coach@balimburg.nl.

Dé cultuurpartner Rick

Rick brengt iedereen op elk moment in het leven in met kunst en cultuur in beweging. Via kunst leer je jezelf en de wereld kennen. Je ontdekt wie je bent en wilt zijn. Waar je grenzen liggen, wat je vrolijk stemt en ontroert. Maar ook wat er om je heen gebeurt en hoe jij daar naar kunt kijken. Kunst is de katalysator van zoveel moois.

Kunst amuseert, ontroert, verwondert, verdiept, daagt uit, geeft zelfvertrouwen en brengt mensen bij elkaar. RICK is de verbindende schakel. De cultuurpartner die raakt en het leven kleur geeft.

Rick Raakt!

  • In het onderwijs
  • In de maatschappij
  • In de amateurkunst

Rick is voor iedereen bereikbaar. Volg workshops in het oude monumentale pand aan de Wilhelminasingel, online volgen van lessen of via het onderwijs. En mocht het financieel even wat minder haalbaar zijn? Dan bied Rick via verschillende instanties diverse mogelijkheden.

Kijk voor alle mogelijkheden binnen het Rick op www.rickraakt.nl.

De Rogstaekers

De Rogstaekerslegende

Vae zeen as Rogstaekers geboeëre

De vastelaovendjveering in Wieërt és hieel nauw verbônge mette plaatselikke legende vanne rog, woeë-aan de Wieërtenare de naam Rogstaekers ontlieëne. Volges de legende rieëj ieëuwe gelieëje ´nne vrieëmdje koupmân mét ´ne wage vés op doeerreis doeër Wieërt.

Doeër ´t schokke vanne wage oeëver de hobbelige kei-je veel ´nne groeëte rog vanne wage en blieef onopgemêrrektj doeër de voormân in Wieërt ligke. ’t mot ´n groeët en verschrikkelik bieëst gewaesj zeen, op ´t ieerste gezicht zoeë waat as ´n monster uut de hel. De brave Wieërtenare di-j ´t bieèst vônge, méndje zellufs dette duuvel eur stédje belaagdje.

Op allerlei-j muugelikke meneere woeert de bevolking gewaarschowdj. Hendrik de Vos rieej op ziêne os met ´nne toeter roond, Peter de Bont waas d´n umrooper en houwdje op ´n bespanne biecaer de pestoeer en de schötteri-j woeerte um höllep geroope.

De dappere leepe tesame met hârke, gaffels, reêke, zei-j-ze, hellebaarde, lânse, scheetgewieere en zellufs ´n kenon. Unne galg woeert opgerichtj; d´r woeert mood ingedroonke en de vrölluj spoeerdje eur manne aan, terwiêl weer ânger vrölluj eur manne prebieerdje aaf te hoaje van ´t duvelse gedrocht.

Wis ´ne echte striêd és ´t noeets gekaome umdet de Wieërtenare zich hieel verzichtig toeendje. Daonaeve haaj de koupmân op ´n gegaeve memênt zien verlees inne gaate. Hae drej-dje um en kwoom oppe plaats terwiel de noeedklokke nog loowdje en de mînse nog altiêd oeever d´n aanval aan ´t oeeverlégke woeere.

Hae drong zich oppe vuuergroond en maakdje ´n indj aanne konsternâsie doeer de vés op ziêne wage te smiête en te roope: “Gy lompe Weertenaers weet gewis dat dit heden was mynen vis” Vanaaf toen woore de Wieërtenare “De Rogstaekers” geneumtj.

De Rogstaekers

Ne zieëkere Jan woor d’n ieërste dae met rieëje Rogstaeker mocht heîte. Det woor nao ‘ne insgeliêk zekwuuërtige as onaeve striêt tösse dae met ‘ne reêk gewaopendje Wieerter boôremins en ‘ne rog dae vanne vesker aafgevalle woor. Schamfoeterdje ze d’r intj nuuëgetieëndje ieëuw nog töchtig met, allewiel es Rogstaeker ’n soeërt geuzennaam dae mennig mins inne Midde-Limburgse centrumgemeindje met ieër wiltj draage.

Zoeë ouch de leede vanne vereiniging di-j in 1926 vör ’t ieërst de lâmp aanstoeëk: De Rogstaekers. Stedelike Vastelaovundjvereiniging De Rogstaekers luîptj al ruum tachentjig jaor te hoort en te paerd vör de jaorlikse vastelaovundj, in Wieërt nog almer volksfieëst nómmer ein.

De evolusie vanne soeërt, ’n schrânkelendj perses det ouch neet verbeej es gegânge aanne vastelaovundjveerders vanne Rogstaekersstad, hieët opendoor inne twîntjigste ieëw völ nôw geleîd gegaeve vör ’t haoje vanne vastelaovuntj. De Rogstaekers zeen daobeej almer duudeliker gaon optraeje wi-j de vuuërzîngers en krieëgen ’t daomej zoeë drök as de pan met vastelaovundj.

D’r mos waal eemus in al det gekaakel zörrige det ve ei-jer blieëve zeen. ’t Es alledaag geine kêrremes en daorum wiltj de stedelike vastelaovundjvereiniging jaorliks ketshuuëvel haoje inne Wieërter binnestad, met völ harmeni-j oeëver en wieër. Onbetwisje hoeëgvleeger ônger de vluuëgels vanne “Mötse” es de Groeëte Rogstaekersoptocht. Dit kûnststökske zeedje nêrreges ângers, allein al umdet d’r gein advertênsies met aafgaon en ouch gein klómmele, mer zjuust völ kloons, kolder en kluuër.

Ouch mótte ve neume: De Ellufdje van de Ellufdje met Litjesfestival, de Bônte Aovundje en Wichtermiddige (12x uutverkochtj Munttheater!), de Nacht van de Nôwe Preens, ’t Boorebâl, de Installasie en Resepsie van de Rogstaekerspreense, de Dialektmès (plat inne kêrrek), ’t Lindeboom Slaag um de Mêrrentj en ’t Verbörre van de Rog met aafsloêtendj Veurwêrrek.

En dao es ’t nog neet aovuntj mej! Naeve völ schriêve en vriêve zeuke de Rogstaekers hej op nao de zjuuste toeën um vuuëre meziek uut te loûpe. Met brejje höllep van börgers, besteûr, bescheeters en bezeûkers kriegtj de stedelike vereiniging ’s aame met ettelike tieëndoêzendje aangefoêmeldje kaantjels en kuîtbókse âljaor de riêke volksgebroêke “drej daag” lang te weetere in ’n wêrrem waskuûp vôl vastelaovuntj.

En eederskieër as vlak vuuër ’t assekruûske de leste “Wieërt Alaaf!” van ’n sezoen vôl lôl en flauwekûl hieët geklônke, kan neeme bestri-jje, ouch in de einentwîntjigste ieëw neet: “De Wieërter vastelaovundj, waêrt um te bewaare!”

Meer informatie over de Rogstakers vind je op de website www.vvderogstaekers.nl.