+=

Onderwijs

Gevarieerd onderwijsaanbod dat uitblinkt in kwaliteit en kwantiteit. De school en studie van opgroeiende kinderen is een belangrijk deel in hun leven. Van kinderdagverblijf voor de allerjongste tot een middelbare school voor je puber of vervolgopleiding vind je allemaal in de buurt. Door goede treinverbindingen zijn ook hogere scholen niet ver weg.

Weert profileert zich sterk als de stad voor jonge gezinnen. Dat betekent dat elke wijk beschikt over een goede school, gehuisvest in een modern gebouw waarin verschillende functies worden gecombineerd. Zo wordt basisonderwijs steeds vaker gecombineerd met buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en voorzieningen zoals een wijk- of sportaccommodatie.

Er zijn drie begrippen die vaak gebruikt worden om de functie van een gebouw aan te geven.

Brede school: Een gebouw waar het accent ligt op onderwijs, maar waar ook maatschappelijke (buurt)functies vertegenwoordigd zijn. Meestal hoort hier kinderopvang bij, aangevuld met een veelheid aan instellingen zoals bibliotheek, peuterspeelzaal, café, zorginstelling etc.

Verbrede school: Een gebouw waarin onderwijs en kinderopvang samen zijn gehuisvest. In een verbrede school zijn geen maatschappelijk instellingen zoals bibliotheek, café, zorginstelling vertegenwoordigd.

Multifunctionele accommodatie (MFA): Een gebouw waar het accent ligt op maatschappelijke (buurt)functies, maar waarin ook onderwijs gehuisvest kan zijn (echter niet noodzakelijk).

Op de website van Gemeente Weert vind je een overzicht van alle scholen in Weert met per school een link naar de website van de school. Op de sites van de scholen vind je actuele (contact)informatie, een schoolgids en meer achtergrondinformatie over het onderwijs op de betreffende school